Formålet med de nye reglene er å beskytte strømkundene, da forskuddsinnbetaling etter NVEs oppfatning i realiteten er et usikret lån som kundene yter kraftleverandøren sin.

Reglene er innført som en endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv (den såkalte "avregningsforskriften", gitt med hjemmel i energiloven). Etter endringene følger det av avregningsforskriften at kraftleverandøren kun kan kreve forskuddsbetaling for en periode på maksimalt ti uker fra fakturaforfall til tidspunkt for levering. Det er også oppstilt regler om hvordan maksimal forskuddsbetaling skal beregnes.

For mer informasjon om de nye reglene om forskuddfakturering og andre endringer i avregningsforskriften se NVEs hjemmesider, klikk her.