Saken i tingretten startet som et rent advokatfullmektigoppdrag (et oppdrag for å oppnå advokatbevilling), men viste seg raskt å by på vanskelige faktiske og juridiske spørsmål.

-Det var min første sak i retten, og dommeren hadde flere spørsmål som måtte håndteres på stående fot. Da dommen i saken ble avsagt i februar 2015 ble klienten tilkjent erstatning for mangelfull fasaderehabilitering, samt fulle sakskostnader, forteller Henrik.

Fra klientkontakt til mutterjurist

Etter et trainee-opphold i Thommessen i 2011, fikk Henrik tilbud om jobb som advokatfullmektig i firmaets avdeling for shipping og offshore. I dag bistår han i større transaksjoner og rådgir i forbindelse med kontraktsinngåelser og utbyggingsprosjekter onshore og offshore. Han har også en sentral rolle i større voldgiftssaker og tvister for ordinære domstoler. I tillegg jobber han med ulike problemstillinger knyttet til fornybar energi og entrepriserett. Blant annet har han bistått Hafslund Nett med utstyrs- og installasjonskontraktene i forbindelse med utrulling av automatiske strømmålere som skal installeres i alle norske hjem innen 2019.

Jeg har blitt mye flinkere til å ta tak i helt ukjente problemstillinger.

- Som advokatfullmektig gjør man mange undersøkelser. Man gjennomgår dokumentasjon og jobber med å få jussen på plass. Samtidig har man også en del klientkontakt. De siste to årene i Thommessen har jeg fått stadig mer ansvar, og da er det naturlig at man jobber tettere med klientene, sier Henrik.

- Jeg har utviklet meg veldig mye siden jeg startet i Thommessen. Jeg har blitt mye flinkere til å ta tak i helt ukjente problemstillinger. Jeg blir ikke lenger overrasket om jeg må være hobbyingeniør eller ”mutterjurist”. Man må sette seg inn i diagrammer og tegninger og kunne gå i dialog med ingeniører og andre som ser sakene fra en annen side enn jurister.

Lærer mest mulig – alltid

Henrik forteller at noe av det viktigste han har lært som advokatfullmektig er å se læringspotensialet i hver oppgave. I tillegg bør man trives med høy fart og variert arbeidshverdag.

- Man må ha arbeidslyst og trekke ut det positive fra hver oppgave man jobber med – om man så blir bedt om å skrive noen linjer til en smart e-post, et notat eller prosesskriv, eller utarbeide styreprotokoller.

- Lykkes man med å se læringspotensialet i det man jobber med, er det ikke vanskelig å trives godt på jobb, konkluderer han.