Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Fra 1. januar 2019 tiltrer fire av våre advokater som nye medlemmer.

Eivind J. Vesterkjær er nytt medlem i lovutvalget for Europa- og konkurranserett. Eivind arbeider særlig med konkurranserett, offentlige anskaffelser, regulatoriske spørsmål og generell forretningsjuridisk rådgivning for klienter innen en rekke sektorer og bransjer.

Christopher Sparre-Enger Clausen er nytt medlem i lovutvalget for IKT og Personvern. Christopher leder Thommessens faggruppe for Teknologi og Personvern og jobber hovedsakelig med teknologikontrakter, M&A og personvern.

Reidar Myhre er nytt medlem i lovutvalget for Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Reidar foreleser jevnlig på JUS-kurs i emner innenfor eiendomsjuss og insolvens.

Stig Berge er nyt medlem i lovutvalget for Selskapsrett. Stig har lang erfaring med M&A og komplekse transaksjoner, og prosederer også saker innen selskapsrett og profesjonsansvar.

Fra 1. juni 2018 ble også senioradvokat Cathrine B. Hetland nytt medlem i lovutvalget for Energirett, vannkraft og olje og gass. Cathrine arbeider hovedsakelig med regulatoriske og kontraktsrettslige spørsmål innenfor energisektoren, inkludert entrepriseprosjekter.