ThommessenFlow Finn folk

Vilde Ødegård Advokatfullmektig Oslo

  1. Advokatfullmektig, Oslo, Advokatfirmaet Thommessen AS

  2. Rådgiver, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

  3. Studentstipendiat, Stortingets Utredningsseksjon

  4. Legal Intern - Investment Funds, Walkers Irland

  1. Utvekslingsopphold
    Université Jean Moulin Lyon 3

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo