ThommessenFlow Finn folk

Thea Rabe Advokatfullmektig Advokatfullmektig

Thea bistår norske og internasjonale klienter med tvisteløsning og rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret, herunder ved ansettelse, nedbemanning, oppsigelse og avskjed. Hun har også erfaring med varslingssaker og tariffrettslige problemstillinger.
  1. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

  2. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen

  1. Cand jur
    Universitetet i Oslo