ThommessenFlow Finn folk

Siren Skalstad Ellensen Senioradvokat Oslo

Siren har lang erfaring med fusjoner og oppkjøp (M&A), egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer, og bistår norske og internasjonale selskaper (noterte og unoterte) med rådgivning, særlig rettet mot fornybar energi-segmentet og infrastruktur-transaksjoner.

Siren bistår også generelt med energirettslig og selskapsrettslig rådgivning til klienter, og har mye erfaring som prosjektleder på komplekse transaksjoner.
 1. Eidsiva Energi AS -

  Fusjon av Eidsiva Energi og Hafslund E-CO

  Siren bisto ved fusjonen av kraftproduksjons- og nettvirksomhetene til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO. Etter sammenslåingen vil Eidsiva Energi, som vil bli eid 50/50 av hhv. (i) kommunene og fylkeskommunene i Innlandet og (ii) Hafslund E-CO v/Hafslund AS, bli Norges største nettselskap. Det sammenslåtte kraftproduksjonsselskapet, Hafslund E-CO, vil bli eid 42,8 % av Eidsiva Energi og 57,2 % av Hafslund E-CO, og vil bli Norges nest største kraftproduksjonsselskap med en produksjon på ca. 17,5 TWh årlig.

  Transaksjonen er blant Norges største landbaserte transaksjoner noensinne og involverer verdier på ca. NOK 100 milliarder, og omfatter mange selskaper, (kommunale og fylkeskommunale) eiere og fagområder. Closing av transaksjonen forventes å finne sted i september/oktober 2019.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Senioradvokat, Advokatfirmaet BAHR

 3. Senioradvokat og fast advokat, Advokatfirmaet Haavind AS

 4. Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma DA

 1. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 1. M&A representations and warranties insurance - a growing risk management trend in the deal market