ThommessenFlow Finn folk

Sigri Aas Prosjektleder

Sigri jobber som prosjektleder i innovasjons- og utviklingsteamet i Thommessen. I dette tverrfaglige teamet bruker vi vår kompetanse for å sette brukeren i fokus og skape digitale tjenester som fungerer i praksis. Sigri har god erfaring fra implementering av digitaliseringsverktøy, og jobber primært med endringsledelse og brukeradopsjon i Thommessen. Hun er opptatt av god kommunikasjon i prosjekter, og fasilitering og utvikling av gode læringsarenaer for brukere av digitale verktøy.
 1. Prosjektleder og endringsrådgiver, Advokatfirmaet Thommessen AS

 2. Konsulent, prosjekt- og endringsledelse, EVRY Norge AS

 3. Prosjektassistent, NTNU Bridge

 4. Prosjektleder, Sør-Trøndelag Fylkeskommune

 5. Prosjektassistent, NTNU Humanister i Praksis

 6. Salgsmedarbeider, Krogh Optikk

 7. Instituttstillitsvalgt, NTNU Institutt for språk og litteratur

 1. Master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 2. Årsstudium i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 3. Bachelor i Språklig Kommunikasjon
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)