ThommessenFlow Finn folk

Sigri Aas Prosjektleder Oslo

Sigri jobber som prosjektleder i innovasjons- og utviklingsteamet i Thommessen. I dette tverrfaglige teamet bruker vi vår kompetanse for å sette brukeren i fokus og skape digitale tjenester som fungerer i praksis. Sigri har god erfaring fra implementering av digitaliseringsverktøy, og jobber primært med endringsledelse og brukeradopsjon i Thommessen. Hun er opptatt av god kommunikasjon i prosjekter, og fasilitering og utvikling av gode læringsarenaer for brukere av digitale verktøy.
 1. Prosjektleder og endringsrådgiver, Advokatfirmaet Thommessen AS

 2. Konsulent, prosjekt- og endringsledelse, EVRY Norge AS

 3. Prosjektassistent, NTNU Bridge

 4. Prosjektleder, Sør-Trøndelag Fylkeskommune

 5. Prosjektassistent, NTNU Humanister i Praksis

 6. Salgsmedarbeider, Krogh Optikk

 7. Instituttstillitsvalgt, NTNU Institutt for språk og litteratur

 8. Salgsmedarbeider, Kremfresh

 9. Au Pair, AuPairCare

 10. Salgsmedarbeider, Joh. Mæhle og Co A.s Damekonfeksjon

 11. Assistent, Stavanger kommune, Sundelia barnehage

 12. Sekretær og salgsmedarbeider, Byggmakker Sørbø Trelast AS

 1. Master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 2. Årsstudium i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 3. Bachelor i Språklig Kommunikasjon
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)