Utvalgte prosjekter

 • 2014-

  Kontraktsansvar, offentlig myndighetsutøvelse

  Fra 2014 har Hatland bistått Sameiet Montana Terrasse i søksmål anlagt av Bergen kommune om gyldigheten av vedtak fra årsmøtet der tidligere bestemmelser om prisregulering, forkjøpsrett mv ble fjernet. Hovedforhandling i saken ble gjennomført over 2 ½ uke i Bergen tingrett i april/mai 2016. Saken ble vunnet i tingretten, men er anket til lagmannsretten. Hovedforhandling er berammet over 3 uker høsten 2017.

 • 2012-

  Bankers erstatningsansvar

  I perioden 2012-2017 har Hatland bistått Banco Popular Español S.A. i erstatningssøksmål anlagt av PGS UK Ltd (tidl. Arrow Seismic Invest II AS). PGS har krevd om lag NOK 100 millioner i erstatning fra banken og medsaksøkte Armada Seismic Invest II AS. Ved Bergen tingretts dom av mars 2016 ble banken frifunnet og tilkjent sakskostnader. Saken står for Gulating lagmannsrett.

Arbeidserfaring

 • 2007
  Møterett for Høyesterett
 • 2005–
  Partner, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2001–2004
  Fast advokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 1999–2001
  Advokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 1999
  Advokatbevilling
 • 1997–1999
  Advokatfullmektig, Bergenkontoret, Thommessen
 • 1996–1997
  Vernepliktig jurist, Vestlandet sjøforsvarsdistrikt, Vestlandet sjøforsvarsdistrikt

Utdanning

 • 1989–1996
  Cand jur, Universitetet i Bergen