Utvalgte prosjekter

 • 2014-2015

  Nordic Capitals kjøp av Vizrt Ltd

  Nordic Capital annonserte i November 2014 sitt oppkjøp av Vizrt Ltd, teknologiselskapet notert på Oslo Børs. Transaksjonen ble strukturert som en fusjon med kontantoppgjør og ble gjennomført i mars 2015. Aksjonærene i Vizrt mottok NOK 37 per aksje, noe som verdsatte Vizrt til NOK 2,5 milliarder. Sverre bisto Vizrt i forbindelse med transaksjonen.

 • 2014-2015

  Deltas oppkjøp av Eltek ASA

  Sverre ledete Thommessen teamet som bisto Eltek ASA, teknologiselskapet notert på Oslo Børs, i en strukturert salgsprosess som endte med at Delta Electronics, et taiwansk børsnotert selskap, kjøpte Eltek ASA gjennom et offentlig tilbud som verdsatte aksjekapitalen i Eltek til NOK 3,9 milliarder.

Arbeidserfaring

 • 2013–
  Managing Partner, Thommessen
 • 2006–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2005–2005
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2003–2004
  Leder, Londonkontoret, Thommessen
 • 2001–2002
  Advokat, Londonkontoret, Thommessen
 • 2000–2001
  Smarterwork Ltd, Konsernadvokat
 • 1998–2000
  Advokat, Brusselkontoret, Thommessen
 • 1997–1998
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

 • 2014–2015
  Certified Legal Project Manager®,
 • 2002–2003
  Corporate Finance Programme, London Business School
 • 1998–1998
  Spesialfag EU-rett, Universitetet i Oslo
 • 1991–1997
  Cand jur, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • International Acquisition Finance, Law and Practice, Oxford University Press, 2010 (norsk kapittel)

  2010

 • Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe (norsk kapittel), Cambridge University Press

  2008

 • Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe, Cambridge University Press, 2008 (norsk kapittel)

  2008

 • "Gjennomføring av MiFID i norsk rett - oversikt og bakgrunn", Tidsskrift for forretningsjus

  2008

 • Global Securitisation and Structured Finance, Global White Page, 2005 (norsk kapittel)

  2005