Utvalgte prosjekter

 • 2014

  Stortingspensjonssaken

  Svein Aage Valen representerte tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland gjennom tre rettsinstanser i den såkalte stortingspensjonssaken . Stangeland ble blankt frifunnet av Høyesterett i april 2012.

 • 2013

  Larsen-saken

  Svein Aage har vært hovedforsvarer for oljegrunder og investor Berge Gerdt Larsen som blant annet er tiltalt for betydelige skatteunndragelser i forbindelse med eierinteresser i selskaper i såkalte "skatteparadiser". Saken er en av de største økokrimsaker i landet og hovedforhandlingen i tingretten pågikk i seks måneder. Larsen ble domfelt ved Bergen tingretts dom i oktober 2013. Dommen er anket og Gulating lagmannsrett har besluttet full ankebehandling.

Arbeidserfaring

 • 2003
  Møterett for Høyesterett
 • 1997–
  Partner, Bergenkontoret, Thommessen
 • 1992–1997
  Advokatfullmektig, Bergenkontoret, Thommessen
 • 1990
  Advokatbevilling
 • 1989–1992
  Advokat, Bergen, Den norske Bank ASA, juridisk avdeling
 • 1988–1989
  Politiadjutant, Økonomiavsnittet, Bergen politikammer

Utdanning

 • 1983–1987
  Cand jur, Universitetet i Bergen