Utvalgte prosjekter

 • 2013

  Tvisteløsning

  Representerte RAK Petroleum Ltd./styremedlemmer i søksmål for Oslo tingrett forbindelse med påstand om at bytteforholdet i fusjonen mellom RAK Petroleum og DNO International var urimelig.

 • 2007

  Fusjon Statoil - Hydro

  Stig var en del av Thommessen-teamet som bistod Statoil i forbindelse med fusjonen med Hydro olje- og gassvirksomhet. Det fusjonerte selskapet ble en konkurransedyktig global aktør i petroleumsindustrien og verdens største operatør for offshoreprosjekter.

Arbeidserfaring

 • 2011
  Møterett for Høyesterett
 • 2009–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2004–2008
  Assosiert partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2000–2004
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 1999
  Advokatbevilling
 • 1998–2000
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 1997–1998
  Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett, Domstolene
 • 1994–1996
  Medlem, Regnskapslovutvalget
 • 1991–1996
  Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1990–1991
  Forsker, Fridtjof Nansens Institutt
 • 1987–1988
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett , avd for petroleumsrett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1990
  Cand jur, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Lån til aksjonærer: Sikkerhet i egne aksjer (sammen med Christian Grüner Sagstad), Revisjon og Regnskap nr. 3 2014

  2014

 • Aksjekapital som er bekreftet innbetalt (sammen med Lars Eirik Gåseide Røsås), Revisjon og Regnskap nr. 8 2009

  2009