Arbeidserfaring

 • 1993–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 1991
  Møterett for Høyesterett
 • 1986–1993
  Partner, Lund & Co ANS
 • 1984–1985
  Fred. Olsen & Co, Advokat
 • 1981–1982
  Dommerfullmektig, Indre Follo tingrett
 • 1979
  Advokatbevilling
 • 1976–1986
  Advokat, Nordisk Skibsrederforening
 • 1974
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1978–
  Traineeship, Advokatkontor i London, New York og San Francisco
 • 1976–
  Cand jur, Universitetet i Oslo
 • 1973
  Statsaut. translatør i nederlandsk, Annet