Utvalgte prosjekter

 • 2015

  Herkules-saken

  Ståle var del av teamet som prosederte den såkalte Herkules-saken for Herkules i Høyesterett. Eierne av Herkules fikk medhold i at det ikke var grunnlag for å endre tilordningen av såkalt "carried interest" utbetalt fra Private Equity fond, i strid med den foreliggende avtale- og selskapsstrukturen. De fikk videre medhold i at det ikke var grunnlag for å skattlegge "carried interest" som lønnsinntekt for eierne. Saken var av prinsipiell karakter og antas å få betydning for utfallet av en rekke andre endringssaker innenfor Private Equity bransjen.

 • 2014

  Salg av Get

  Ståle var del av Thommessen-teamet som bistod Get og selskapets aksjonærer (PE-fondende Goldman Sachs Capital Partners og Quadrangle) i exit-prosessen for Get. Prosessen var en kombinasjon av en auksjonsprosess der industrielle kjøpere og PE-fond ble invitert til å by på selskapet, og en børsnoteringsprosess på Oslo Børs. Get var klar til å offentliggjøre sine noteringsplaner og igangsette trykking av børsnoteringsprospektet da det ble inngått endelig avtale om salg av selskapet til TDC A/S for en pris på NOK 13,8 mrd. Deutsche Bank og Goldman Sachs International var finansielle rådgivere i auksjonsprosessen, mens også andre banker var tilretteleggere i noteringsprosessen.

Arbeidserfaring

 • 2014
  Møterett for Høyesterett
 • 2007–
  Partner, Thommessen
 • 2004–2006
  Fast advokat, Thommessen
 • 2001
  Advokatbevilling
 • 2000–2003
  Advokatfullmektig, Thommessen
 • 1998–2000
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA

Utdanning

 • 1997–
  Cand jur, Universitetet i Oslo
 • 1996–1997
  Studier i Europarett, Internasjonal rett og Internasjonal privatrett, Universitetet i Edinburgh
 • 1996–
  Engelsk-studier, Universitetet i Oslo