Arbeidserfaring

 • 2004–
  Assosiert partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2002–2004
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2002
  Advokatbevilling
 • 2000–2002
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 1997–1999
  Dommerfullmektig, Sandnes sorenskriverembete
 • 1995–1997
  Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1992–1995
  Førstekonsulent, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1989–1990
  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1992–
  Cand jur, Universitetet i Oslo