Utvalgte prosjekter

 • 2017

  Salg av Tysnes kraftlag til BKK

  Jens leder Thommessens team som bistår Tysnes Kraftlag ved salg av selskapets virksomhet til BKK, mot at Tysnes Kraftlag blir eier i BKK. Thommessen har bistått gjennom hele prosessen på alle plan, med blant annet omdanning av selskapet fra samvirkeforetak til aksjeselskap, konsesjonssøknader og avtaleverk, og vil bistå videre i sammenslåingsprosessen.

 • 2017

  Fjærland Kraft AS

  Jens leder Thommessens team som bistår KGAL GmbH & Co. KG med kjøp av Fjærland Kraft AS. Fjærland Kraft AS er et heleid datterselskap av Sognekraft AS som eier seks vannkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune, med en total årlig produksjon på ca 116 GWh. KGAL vil overta Fjærland Kraft AS når de seks vannkraftverkene er ferdig utbygd.

Arbeidserfaring

 • 2011
  Møterett for Høyesterett
 • 2007–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2004–2006
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2002
  Advokatbevilling
 • 2000–2003
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 1998–1999
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, avd for petroleumsrett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 2000–
  Cand jur, Universitetet i Oslo
 • 1997–
  Tysk for jurister, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Medforfatter av "Energiloven med kommentarer"

  2011

 • Forfatter av "Inntektsregulering av kraftnettselskaper"

  2001