Utvalgte prosjekter

 • 2018–

  Salg av 80 % av aksjene i Tonstad vindpark

  Jens ledet Thommessens team som bisto ENGIE med salget 80 % av aksjene i Tonstad vindpark til infrastrukturfondet SUSI Partners. SUSI Partners er et sveitsisk investeringsfond som spesialiserer seg på fornybar energi-infrastruktur. Norsk Hydros heleide datterselskap Hydro Energi kjøper 100 % av parkens kraftproduksjon på ca 0,7 TWh per år i de første 25 årene etter idriftsettelse, og vil håndtere balansering og nominering i kontraktens løpetid.

 • 2017

  Salg av Tysnes kraftlag til BKK

  Jens leder Thommessens team som bistår Tysnes Kraftlag ved salg av selskapets virksomhet til BKK, mot at Tysnes Kraftlag blir eier i BKK. Thommessen har bistått gjennom hele prosessen på alle plan, med blant annet omdanning av selskapet fra samvirkeforetak til aksjeselskap, konsesjonssøknader og avtaleverk, og vil bistå videre i sammenslåingsprosessen.

Arbeidserfaring

 • 2011
  Møterett for Høyesterett
 • 2007–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2004–2006
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2002
  Advokatbevilling
 • 2000–2003
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 1998–1999
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, avd for petroleumsrett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 2000–
  Cand jur, Universitetet i Oslo
 • 1997–
  Tysk for jurister, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Medforfatter av "Energiloven med kommentarer"

  2011

 • Forfatter av "Inntektsregulering av kraftnettselskaper"

  2001