Arbeidserfaring

 • 2012–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2007–2012
  Partner, Lillestrøm, Advokatfirmaet Mageli ANS
 • 2004–2007
  Justissekretær, Luxembourg, EFTA-domstolen
 • 2002
  Møterett for Høyesterett
 • 2000–2001
  Sekretær, Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen
 • 1998–1999
  Associate Expert, Genève, United Nations High Commissioner for Human Rights
 • 1997–2004
  Advokat, Regjeringsadvokaten
 • 1992–1993
  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1996
  Cand jur, Universitetet i Oslo