Utvalgte prosjekter

 • 2015-

  Prosessfullmektig for Total E&P Norge AS

  Hanne er prosessfullmektig for Total E&P Norge AS i skattesak om internprising av hovedkontorets belastning for felles konsernfunksjoner. Hun overtok rollen i 2015 idet saken sto for Borgarting lagmannsrett. I desember 2015 avsa lagmannsretten dom som opphevet endringsligningen på sentrale punkter.

 • 2012

  Transocean-saken

  Hanne er prosessfullmektig for Transocean i en rekke skattesaker og medforsvarer for de tiltalte selskapene i ”Transocean-saken”, der Økokrim opprinnelig påsto at til sammen ca 11 mrd kroner var unndratt beskatning. Tiltalen omfattet ulike temaer, som lovligheten av et avgitt konsernbidrag, utflyttingsskatt, utbytteutdeling og opplysningsplikt etter ligningsloven. Straffesaken ble i tingretten avgjort på det grunnlag at det ikke var unndratt noen inntekter fra beskatning. Ankesaken var planlagt til januar-juni 2016, men er bortfalt etter at også Økokrim nedla påstand om full frifinnelse.

Arbeidserfaring

 • 2015–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2014–2015
  Managing Partner, Arntzen de Besche
 • 2012–2015
  Partner, Arntzen de Besche
 • 2005–2012
  Partner, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
 • 2005–1998
  Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
 • 2005
  Møterett for Høyesterett
 • 1986–1998
  Revisor assistent/senior/manager, Price Waterhouse A.S.

Utdanning

 • 1994–1998
  Cand jur, Universitetet i Oslo
 • 1983–1986
  Licence en Sciences Économiques, Université de Lausanne
 • 1981–1983
  International Baccalaureate, St Clare’s Hall, Oxford

Publikasjoner

 • Revisjon & Regnskap 5/2015: Jeg vil se mappa mi! Om dokumentinnsyn i skattesaker

  2015

 • Revisjon & Regnskap 4/2015: Transocean og konsernbidrag: Utbyttegrunnlag ved avvikling

  2015

 • Revisjon & Regnskap 2/2015: Opphør av skatteplikt til Norge: hvor hører et selskap hjemme?

  2015

 • Revisjon & Regnskap 5/2013: Aksjeloven § 3-8: fortsatt ikke helt enkel

  2013