Utvalgte prosjekter

 • 2017–2018

  Omsorgsportefølje

  Chris bistod Scandinavian Property Group ved salget av en portefølje på 52 eiendommer, bestående av 4 rehabiliteringssentre, 41 omsorgsboliger og 7 barnehager.

 • 2017–2017

  Lysaker Park

  Chris bisto selger ved salget av Storebrand ASAs hovedkvarter på Lysaker. Med en underliggende eiendomsverdi på NOK 2.225.000.000, var transaksjonen en av de største eiendomstransaksjonene i Norge i 2017.

Arbeidserfaring

 • 2007–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2005–2006
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2002–2005
  Fast advokat, Oslokontoret, Wikborg Rein
 • 2000–2002
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Wikborg Rein
 • 1999–2000
  Dommerfullmektig, Drammen, Byrett
 • 1999
  Advokatbevilling
 • 1997–1999
  Advokatfullmektig, Oslo, Kommuneadvokaten
 • 1997
  Besøkende advokat, Hong Kong-kontoret, Sinclair Roche & Temperley

Utdanning

 • 1996
  Cand jur, Universitetet i Oslo