Utvalgte prosjekter

 • 2018

  DOF

  Christian var del av teamet som bistod DOF i forbindelse med den finansielle restruktureringen konsernet gjennomførte i 2016 og 2018. Restruktureringen bestod blant annet av en konvertering av obligasjonslån til et nytt konvertibelt obligasjonslån, en fortrinnsrettsemisjon og en rettet emisjon med en etterfølgende reparasjonsemisjon.

 • 2016

  Aker BP

  Christian var del av teamet som bistod BP i forbindelse med sammenslåingen av BP Norge og Det norske som fikk navnet Aker BP. Transaksjonsverdien var på rundt 10,8 milliarder kroner som ble gjort opp med aksjer og kontanter. Etter transaksjonen eier Aker 40 %, BP 30 % og øvrige aksjonærer 30 % i Aker BP.

Arbeidserfaring

 • 2015–
  Senioradvokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2013–2014
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2013
  Advokatbevilling
 • 2009–2012
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

 • 2009–2009
  LLM, Bond University, Australia
 • 2005–2009
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo