Utvalgte prosjekter

 • 2017

  Fias Invest AS

  Bjørn Christian prosederte prinsipiell avgiftssak for Borgarting lagmannsrett vedrørende fradragsrett for mva på kostnader ved avvikling av virksomhet.

 • 2017

  SPG Ole Deviks vei AS

  Bjørn Christian prosederte prinsipiell avgiftssak for Høyesterett vedrørende vilkårene for frivillig registrering av utleievirksomhet ved oppføring av næringsbygg.

Arbeidserfaring

 • 2018–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2015–2017
  Senioradvokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2012–2014
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2011
  Advokatbevilling
 • 2007–2012
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 2005–2007
  Førstekonsulent, Juridisk seksjon, Oslo fylkesskattekontor

Utdanning

 • 2011–2012
  Master of laws (LL.M.) in International Taxation, New York University (NYU) School of Law
 • 2002–2007
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • "Norsk internasjonal skatterett", kapittel 32 om norsk merverdiavgift i internasjonale forhold

  2011

 • Flere artikler i ulike tidsskrifter om skatte- og avgiftsrettslige temaer

  2007-