Utvalgte prosjekter

 • 2019

  Norsk Grønnkraft og Småkraft

  Bendik var ansvarlig for Thommessens bistand til Aquila Capital i forbindelse med kjøpene av Norsk Grønnkraft AS (2014) og Småkraft AS (2015) - de to største vannkrafttransaksjonene de siste årene i Norge. Kjøpene omfattet totalt i overkant av 80 småkraftverk over hele Norge med en samlet årlig produksjon på oppunder 800 GWh.

 • 2016

  Tellenes vindpark

  Bendik var ansvarlig for Thommessens bistand til Zephyr pg Norsk Vind Energi i forbindelse med utvikling og slag av vindkraftprosjektet Tellenes (160 MW) i Rogaland til BlackRock. Google vil kjøpe hele kraftproduksjonen fra parken for å forsyne sine europeiske datasentre.

Arbeidserfaring

 • 2011–
  Partner, Thommessen
 • 2011
  Møterett for Høyesterett
 • 2004–2010
  Fast advokat, Thommessen
 • 2001
  Advokatbevilling
 • 1999–2003
  Advokatfullmektig, Thommessen

Utdanning

 • 1994–1999
  Cand jur, Universitetet i Oslo