Utvalgte prosjekter

 • 2014

  Avance Gas - IPO

  Baard ledet Thommessen-teamet som bistod Avance Gas i forbindelse med noteringen på Oslo Børs og emisjonen og nedsalget på totalt USD 275 millioner som ble gjennomført i denne sammenheng.

 • 2012

  RAK PCL – Fusjon med DNO International

  Baard ledet Thommessen-teamet som bistod RAK i forbindelse med kjøp av ca. 30 % av aksjene i det børsnoterte DNO og den etterfølgende fusjonen mellom RAK MENA og DNO, hvilket samlet har gitt RAK en eierinteresse på ca. 42 % i DNO, et selskap som per utløpet av Q1 2014 hadde en markedsverdi på ca. NOK 22 milliarder.

Arbeidserfaring

 • 2006–
  Partner, Thommessen, Oslo
 • 2002–2006
  Advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 1998–2000
  Medlem av CEO Task Force, Kværnerkonsernet, London
 • 1996–1998
  Juridisk direktør, Kværner Process Division, London
 • 1993–1996
  Direksjonssekretær og advokat, Kværner ASA, Oslo
 • 1992–1993
  Advokat, Kværner ASA, Oslo
 • 1990–1992
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR, Oslo
 • 1989–1990
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1990
  Cand jur, Universitetet i Oslo