ThommessenFlow Finn folk

Nils Kristian Benjaminsen Fast advokat Oslo

 1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 3. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 4. Utleggsfullmektig, Deltid, Namsfogden i Oslo

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Selskapsrett, kontraktsrett og international miljørett (30 studiepoeng)
  University of Auckland

 4. Filosofi og menneskerettigheter
  Telemark University College (New York)

 1. EuroRett