ThommessenFlow Finn folk

Navjot Kaur Sroay Advokatfullmektig Oslo

Navjot arbeider hovedsakelig med konkurranserett og annen EU/EØS-rett.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen