ThommessenFlow Finn folk

Mathilde Lossius Østerud Fast advokat Oslo

Mathilde bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner, samt yter generell selskapsrettslig rådgivning.
  1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo