ThommessenFlow Finn folk

Marius Jærn Pilgaard Managing Associate Advokat

Marius arbeider primært med norsk og internasjonal skatterett, med vekt på spørsmål knyttet til beskatning av petroleumsselskaper, vannkraft, energispørsmål og eiendomsskatt. Marius har deltatt i en lang rekke lovarbeid, og var blant annet sekretær for skatteutvalgets utredning NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Han har også sittet i styringskomiteen for bistandsprogrammet Olje for Utvikling.​ Marius har bistått i flere tvister for ordinære domstoler og voldgift. Siden 2013 har han skrevet kommentarene til skatteloven kapittel 18 om skattlegging av kraftforetak på Gyldendal rettsdata.
 1. Managing Associate, Advokatfirmaet Thommessen AS

 2. Specialist Partner, Advokatfirmaet BAHR AS

 3. Lovrådgiver, Finansdepartementet

 4. Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

 5. Rådgiver, Finansdepartementet

 6. Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

 1. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 1. Kommentarer på Gyldendal Rettsdata

 2. Bedrift, selskap og skatt