ThommessenFlow Finn folk

Kristoffer Grøndahl Advokatfullmektig Oslo

Kristoffer arbeider hovedsakelig med konkurranserett, statsstøtte og annen EU/EØS-rett. I tillegg bistår han norske og internasjonale selskaper med regulatoriske spørsmål, herunder ekom-regelverket.
 1. Kursleder, Universitetet i Oslo

 2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 3. Kursleder, Universitetet i Oslo

 4. Rådgiver/saksbehandler, Gatejuristen og Gatas Økonom

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Bachelor i matematikk og økonomi
  Universitetet i Oslo

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo