ThommessenFlow Finn folk

Kristina Heggem Advokatfullmektig Oslo

Kristina arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til produksjon, overføring og omsetning av fornybar energi. I tillegg bistår hun norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp innenfor sitt fagområde. Kristina bistår også med entrepriserettslige problemstillinger samt generell tvisteløsning.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo