ThommessenFlow Finn folk

Kristian Rytter Fast advokat Oslo

Kristian jobber hovedsakelig med skatt og avgift, med spesialisering innen merverdiavgift, særavgifter og toll. Han bistår særlig selskaper innen eiendomsbransjen og finansnæringen, men arbeider også med transaksjoner og grenseoverskridende handel.
  1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  3. Førstekonsulent/rådgiver, Finansdepartementet

  4. Universitetslektor, Universitetet i Tromsø

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Tromsø