ThommessenFlow Finn folk

Kine Irgens Advokatfullmektig Advokatfullmektig

Kine arbeider primært med problemstillinger knyttet til produksjon, overføring og omsetning av fornybar energi.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

  3. Saksbehandler, Jussbuss


  1. Universitetet i Bergen

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo