ThommessenFlow Finn folk

Jens Naas-Bibow Partner Oslo

Jens arbeider med energirett, miljørett og prosedyre. Han har særlig erfaring med transaksjoner innenfor fornybar energi og infrastruktur, energikonsesjoner, europeisk og norsk regulering av energisektoren, økonomisk regulering av kraftnettvirksomhet, fjernvarme, rettigheter over fremmed grunn samt ekspropriasjon, skjønn og annen energirettslig prosedyre. Jens er rangert som ledende på sitt felt i nasjonale og internasjonale kåringer. Han leder Thommessens kompetanseområde for fornybar energi og infrastruktur.
 1. The Legal 500
  Leading Individual, Electricity and renewable energy

 2. Chambers & Partners Europe
  Band 1, Energy: Electricity

  "One of the best lawyers concerning transactions and grid regulations"

 3. Finansavisens Advokatundersøkelse
  3. plass, Energi og klima

 4. IFLR1000
  Highly Regarded, Project development

 5. IFLR1000
  Highly Regarded, Energy and infrastructure

 6. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Energy Law

 1. ENGIE

  Salg av 80 % av aksjene i Tonstad vindpark

  Jens ledet Thommessens team som bisto ENGIE med salget 80 % av aksjene i Tonstad vindpark til infrastrukturfondet SUSI Partners. SUSI Partners er et sveitsisk investeringsfond som spesialiserer seg på fornybar energi-infrastruktur. Norsk Hydros heleide datterselskap Hydro Energi kjøper 100 % av parkens kraftproduksjon på ca 0,7 TWh per år i de første 25 årene etter idriftsettelse, og vil håndtere balansering og nominering i kontraktens løpetid.
 2. Tysnes Kraftlag -

  Salg av Tysnes kraftlag til BKK

  Jens leder Thommessens team som bistår Tysnes Kraftlag ved salg av selskapets virksomhet til BKK, mot at Tysnes Kraftlag blir eier i BKK. Thommessen har bistått gjennom hele prosessen på alle plan, med blant annet omdanning av selskapet fra samvirkeforetak til aksjeselskap, konsesjonssøknader og avtaleverk, og vil bistå videre i sammenslåingsprosessen.
 1. Møterett for Høyesterett,

 2. Partner, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Advokatbevilling,

 5. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 6. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, avd. for petroleumsrett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 3. Tysk for jurister
  Universitetet i Oslo

 1. Medforfatter av "Energiloven med kommentarer"

 2. Forfatter av "Inntektsregulering av kraftnettselskaper"