ThommessenFlow Finn folk

Ingrid Marie Andreassen Fast advokat Oslo

Ingrid bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning innenfor opphavsrett, varemerkerett, patentrett og markedsføringsrett.
 1. TONO SA - Ingrid var en del av teamet som bistod TONO i en opphavsrettstvist mot TV-distributøren RiksTV. Saken gjaldt krav om erstatning for manglende klarering av opphavsrettsbeskyttede musikkrettigheter i 25 TV-kanaler som RiksTV mottar fra utenlandske kringkastere og sender til sine abonnenter. Saken reiser komplekse spørsmål knyttet til lisensiering, tolkningen av en tidligere avgjørelse fra Høyesterett og EU-domstolens praksis knyttet til opphavsrettsdirektivet artikkel 3 ("communication to the public").

  TONO vant saken i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Deler av saken ble sluppet inn til behandling i Høyesterett i 2018. I likhet med tidligere instanser kom Høyesterett til at TV-distributøren var ansvarlig for klarering av opphavsrettsbeskyttede verk.
 1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. EU-rettslige valgemner
  Universiteit van Amsterdam

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen