ThommessenFlow Finn folk

Ingrid Cathrine Nielsen Senioradvokat Oslo

Ingrid bistår norske og internasjonale klienter innen alle arbeidsrettslige forhold, for eksempel ved inngåelse av arbeidskontrakter for ledende ansatte, oppsigelser og nedbemanningsprosesser, samt bonus og pensjonsordninger. Ingrid fokuserer særlig på arbeidsrettslige problemstillinger i forbindelse med oppkjøp og fusjoner og internasjonale prosesser, og har bred erfaring med virksomhetsoverdragelser.
 1. The Legal 500
  Rising Star, Employment

  "We especially appreciate the availability and timeliness of their responses."

 1. Kongsberg Gruppen ASA -

  Project Daimler

  I forbindelse med Kongsberg Gruppen ASAs oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine, var Ingrid ansvarlig for håndtering og overføring av ansatte fra Rolls-Royce til Kongsberg Gruppen. Arbeidet besto i rådgivning knyttet håndtering av lønns- og arbeidsvilkår, rådgivning om prosessen for automatisk overføring av ansatte, fremforhandling av overføringsavtaler samt instruksjon og koordinering av råd fra utenlandske advokater.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo