ThommessenFlow Finn folk

Hilde Wiig Nicolaysen Fast advokat Oslo

 1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 2. Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett

 3. Rådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet

 4. Advokat, Advokatfirmaet Elden DA

 5. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Elden DA

 6. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo