ThommessenFlow Finn folk

Henning Johnsen Advokatfullmektig Oslo

  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Tromsø

  2. Utvekslingsopphold
    Bond University