ThommessenFlow Finn folk

Gro Grytli Mostuen Advokatfullmektig Oslo

Gro jobber hovedsakelig med regulatoriske og kontraktsrettslige spørsmål knyttet til energisektoren, herunder organisatoriske krav til energikonsern, tilknytningsavtaler med nettselskaper og forvaltnings- og konsesjonsrettslige spørsmål knyttet til vann- og vindkraftutbygging. Gro bistår i tillegg norske og internasjonale selskaper innen energibransjen i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Før Gro kom til Thommessen, var hun vitenskapelig assistent ved UiOs avdeling for petroleums- og energirett, hvor hun skrev masteroppgave om regulering av nettselskaper. I tillegg til master i rettsvitenskap har Gro en bachelor i samfunnsgeografi med fordypning i bygeografi, samfunnsøkonomi og naturforvaltning, samt et årsstudium i fransk språk, kultur og samfunn.
 1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 2. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, avdeling for petroleums- og energirett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Bachelor i samfunnsgeografi
  Universitetet i Oslo

 4. Årsstudium
  L'Université de Franche-Comté