Utvalgte prosjekter

 • 2016–2017

  Omfattende voldgiftssak

  Deltok i et team som bistod et stort energiselskap i voldgiftssak mot en leverandør vedrørende terminering av plattform under bygging.

 • 2013

  Transaksjon mellom OMV og Statoil

  Tonje bistod OMV i oppkjøpet av feltene Gullfaks og Gudrun på norsk sokkel og Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel fra Statoil, med en transaksjonsverdi på 2,65 milliarder USD.

Arbeidserfaring

 • 2014–
  Thommessen, Oslokontoret, Fast advokat
 • 2013–
  Veileder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2013
  Advokatbevilling
 • 2012–2012
  Konsulent/rådgiver (privat sektor), Juridisk avdeling, Centrica Energi
 • 2012–
  Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2010–2013
  Thommessen, Oslokontoret, Advokatfullmektig
 • 2010–2010
  Praksisopphold, Kgl. norsk ambassade, Tokyo, Utenriksdepartementet
 • 2009–2010
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 2004–2009
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • MarIus nr 392: "Tredjepartsadgang til transportnett og lagringsområder for CO2 - implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv om geologisk lagring av CO2 i norsk rett"

  2010