Utvalgte prosjekter

 • 2016–2016

  London Stock exchange

  Medarbeider på teamet som bistod London Stock Exchange i den planlagte fusjonen med Deutsche Börse

 • 2015-2015

  Anbudskonkurranse for legemidler i Nord-Troms

  Prosessfullmektig for Apotek1 i søksmål om erstatning (positiv kontraktsinteresse) for påståtte feil ved tildelingen i en offentlig anbudskonkurranse.

Arbeidserfaring

 • 2016–2016
  Advokat, avdeling for konkurranse og handel, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (London)
 • 2015–
  Senioradvokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2010–2015
  Advokat og fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2010
  Advokatbevilling
 • 2009–2010
  Dommerfullmektig, Stavanger tingrett
 • 2008–2015
  Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2008–
  Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2007–2010
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 2002–2004
  Fengselsbetjent (vikariater), Stavanger Fengsel, Kriminalomsorgen

Utdanning

 • 2006–2007
  Magister Legum i rettsvitenskap (LL.M.), Ruprecht Karls Universitetet i Heidelberg
 • 2005–2006
  Magister Legum i rettsvitenskap (LL.M.), King's College London
 • 2001–2006
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen