Utvalgte prosjekter

 • 2016

  Idenix Pharmaceuticals – Gilead

  Magnus var en del av teamet av Thommessen-advokater som representerte Idenix Pharmaceuticals mot Gilead i ankesak i Borgarting lagmannsrett vedrørende gyldigheten av legemiddelpatenter som beskytter kjemiske forbindelser til bruk for behandling av Hepatitt C. Saken var en del av en omfattende og kompleks multinasjonal patentvist.

Arbeidserfaring

 • 2016–
  Senioradvokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2014–2015
  Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2013
  Fungerende avdelingsdirektør, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 2005–2014
  Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 2002–2005
  Rådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 2002–2003
  Konstituert sorenskriver, Nordfjord tingrett
 • 2002
  Advokatbevilling
 • 2000–2002
  Førstekonsulent, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1998–2000
  Dommerfullmektig, Nordfjord tingrett

Utdanning

 • 1993–1998
  Cand jur, Universitetet i Oslo