Arbeidserfaring

  • 2017–2018
    Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett
  • 2016–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2011–2016
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo