Arbeidserfaring

 • 2016–
  Senioradvokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2015–
  Fast advokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2009–2014
  Stipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2009–
  Fast advokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2006
  Advokatbevilling
 • 2003–
  Advokatfullmektig, Bergenkontoret, Thommessen

Utdanning

 • 1998–2003
  Cand jur, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

 • "Forholdsmessighet ved omgjøring av enkeltvedtak til skade utenfor klagesak", kapittel 6 i antologien "Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten", redaktør Karl Harald Søvig, Fagbokforlaget.

  2015

 • "Hensynene bortenfor - noen bemerkninger om utenforliggende hensyn som skranke for forvaltningens skjønnsutøvelse" inntatt i "Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland og Rasmussen, Ørnulf (red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år."

  2013

 • ""Huleboerdommen" (Rt. 2010 s. 612) - riktig diagnose, feil medisin?" Lov og rett 2011, s. 283-297 [Sammen med Njål Wang Andersen].

  2011

 • Bokanmeldelse av Erling Hjelmeng, Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret, Lov og Rett 2010, s. 557-560.

  2010

 • Medforfatter til "Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.), Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer", Gyldendal Akademisk.

  2009