Utvalgte prosjekter

 • 2014

  Utarbeidelse av arbeidsrettslig dokumentasjon

  I 2012 utarbeidet Håkon all arbeidsrettslig standard dokumentasjon for et større industrikonsern, herunder ulike arbeidsavtaler, konfidensialitetserklæringer, instrukser, mv.

 • 2013-2013

  Krav mot revisor og forsikringsselskap

  I 2013 bistod Håkon revisor og forsikringsselskap i erstatningssøksmål anlagt av et større konsern. Saken endte med rettsforlik der saksøkeren fikk utbetalt ca 5 % av tvistesummen.

Arbeidserfaring

 • 2013–
  Fast advokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2012–2012
  Fast advokat, Londonkontoret, Thommessen
 • 2011–2012
  Fast advokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2008
  Advokatbevilling
 • 2006–2010
  Advokatfullmektig, Bergenkontoret, Thommessen

Utdanning

 • 2000–2006
  Cand jur, Universitetet i Bergen