Utvalgte prosjekter

 • 2014

  Prosjekter

  Erik har bistått både børsnoterte selskaper og mindre selskaper med restruktureringer, fusjoner, fisjoner, emisjoner og med selskapsrettslige vurderinger til styret og ledelsen. I tillegg har han bistått i ulike former for aksjonærtvister.

Arbeidserfaring

 • 2013–
  Fast advokat, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2012
  Advokatbevilling
 • 2010–2013
  Advokatfullmektig, Bergenkontoret, Thommessen
 • 2006–2010
  Advokatfullmektig, Bergenkontoret, Ernst & Young Tax Advokatfirma AS

Utdanning

 • 2000–2005
  Cand jur, Universitetet i Bergen