Arbeidserfaring

 • 2014
  Advokatbevilling
 • 2013–
  Advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2010–2013
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

 • 2005–2010
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Det skatterettslige innvinningsbegrep - grunnleggende betraktninger (Tidsskriftet Skatterett nr 3/2014)

  2014