ThommessenFlow Finn folk

Espen Ostling Senioradvokat Advokat

Espen jobber med tvisteløsning innenfor en rekke fagområder, og særlig med kontraktsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Han har betydelig erfaring som prosessfullmektig i sivile saker, herunder én sak for Høyesterett. Espen har vært dommerfullmektig i Oslo tingrett, og han har også erfaring som forsvarer.
 1. Senioradvokat, Thommessen

 2. Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Utvekslingsopphold
  American University, Washington College of Law