ThommessenFlow Finn folk

Charlotte Høgnes Advokatfullmektig Oslo

  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma AS

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen

  2. LLM
    Pennsylvania State University