ThommessenFlow Finn folk

Anders Nordli Senioradvokat Oslo

Anders arbeider med skatt og avgift og tilgrensende fagområder som selskapsrett og fast eiendom. Han bistår med skattemessig rådgivning ved nasjonale og internasjonale transaksjoner og yter generell skatterettslig bistand på daglig basis.
 1. Vår Energi AS -

  Kjøp av ExxonMobil sine norske lisenser

  Bistand ved Vår Energi AS sitt oppkjøp av alle ExxonMobil sine gjenværende lisenser på norsk sokkel, forventet gjennomføring Q4 2019.
 2. Transocean - Prosedyre utbyttesaken i lagmannsretten, siste sivile skattesak i Transocean-sakskomplekset.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 4. Lawyer, Deltids secondment til Equinor (Statoil), avdeling Legal. Arbeid med skatterettslige problemstillinger, herunder internprising, gassalgskontrakter osv., Equinor ASA

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 1. En praktikers guide: Bytteforhold ved skattefri fusjon og fisjon

 2. Det skatterettslige innvinningsbegrep - grunnleggende betraktninger (Tidsskriftet Skatterett nr 3/2014)