Arbeidserfaring

  • 2017–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
  • 2016–2016
    Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Høst 2016

Utdanning

  • 2011–2016
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo