Arbeidserfaring

 • 2016–2019
  Regulatory Expert, Corporate & Personal Banking, Nordea Bank Abp, Filial i Norge
 • 2012–2016
  Juridisk konsulent, Juridisk avdeling, Huseiernes Landsforbund

Utdanning

 • 2012–2012
  Kurs i Internasjonal Rett og Internasjonale Relasjoner, Harvard University
 • 2010–2016
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo