Arbeidserfaring

 • 2017
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 2016
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 2015
  Selskapsrett & internasjonal skatterett, University of Auckland
 • 2012–2016
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • "... uatskillelig knyttet til" - Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet, MarIus 2017 nr. 488.

  2017